VIDEO

Pre lepšiu predstavu o celom priebehu opravy praskliny autoskla ponúkame nasledujúce video:

Opravy autoskiel - najčastejšie otázky


Čo je to vlastne oprava autoskla?
Oprava alebo scelenie je alternatívou k celkovej demontáži a výmene autoskla. Konkrétne dochádza k oprave praskliny pomocou odsatia vzduchu z dutiny praskliny a jeho nahradenie špeciálnou látkou, ktorá má index lomu svetla rovnaký ako svetlo.

Opravou sa dosiahne obnovenie pôvodnej pevnosti a stability autoskla a zároveň dôjde k významnému zlepšeniu optických vlastností v mieste pôvodného poškodenia. 80% prasklín spôsobených úderom kameňa je technicky opraviteľných za predpokladu, že prasklina nekončí v okraji skla.

Prečo si nechať opraviť prasklinu na čelnom skle?
Dôvodov, prečo si mnohí nechávajú opraviť čelné sklo je niekoľko:

Finančné:
bez havarijného poistenia môže byť výmena autoskla veľmi drahou záležitosťou
aj pri havarijnom poistení musí klient obyčajne platiť spoluúčasť
s pôvodným originálnym čelným sklom má vozidlo väčšiu predajnú hodnotu
prasklina v zornom poli vodiča je pokutovaná vo výške desiatok Eur a môže viesť dokonca k zadržaniu technického osvedčenia

Technické:
riziko, že nalepením nového skla vzniknú netesnosti
pri vyrezávaní pôvodného skla môže prísť k poškodeniu karosérie alebo interiéru
opravou praskliny dôjde k trvalému zamedzeniu ďalšieho rozširovania praskliny
obnova bezpečnostnej funkcie - airbag spolujazdca sa pri aktivácii opiera o čelné sklo

Časové:
mnohí klienti radšej uprednostia rýchlu opravu na počkanie (do 1 hodiny), ako zdĺhavú výmenu čelného skla s nutnosťou odstavenia automobilu kvôli zaschnutiu lepidla

Čo hovoria na opravy skiel poisťovne?
Poisťovne túto metódu uznávajú. Dôvod je jasný - za opravu skla zaplatí poisťovňa podstatne menej ako za jeho výmenu. Pokiaľ prasklina spĺňa podmienky na opravu, tak niektoré poisťovne dokonca opravu vyžadujú. A ak klient dodrží riadny postup pri nahlásení poistnej udalosti, poisťovňa je povinná opravu uhradiť aj v prípade tzv. nezmluvných servisov. Podmienkou je prvotná obhliadka poškodeného skla osobou, ktorá je na to danou poisťovňou oprávnená.
Aké typy autoskiel je možné opraviť?
Našou metódou je možné opraviť akékoľvek dvojvrstvové automobilové čelné sklo. Nezáleží na tom, či je sklo číre, tónované, vyhrievané alebo reflexné. To platí pre osobné automobily, nákladné automobily a tiež autobusy. Nie je však možné opravovať bočné a zadné kalené sklá, ktoré sa v prípade rozbitia rozpadnú na mnoho malých kúskov. Rovnako nie je možné opravovať reflektory alebo zrkadlá.

Je možné prasklinu po oprave vidieť?
Áno, každá oprava autoskla po sebe zanechává určité optické stopy, ktoré sa líšia v závislosti od typu praskliny. Len tie najlepšie a najserióznejšie autoservisy vám vopred na vzorovom čelnom skle ukážu, akú optickú stopu môžete očakávať.
Po kvalitnej oprave je však pri pohľade zvonku pôvodná prasklina prakticky neviditeľná. Vodičovi tak nehrozí pokuta a riziko problémov pri STK.

Je možné opraviť prasklinu na akomkoľvek mieste čelného skla?
Legislatíva EÚ vylučuje opravy dvojvrstvových autoskiel v zornom poli vodiča - EHK č. 43.
Zorné pole však nie je stieraná plocha. Pre stanovenie zorného poľa sa obráťte na konkrétny autorizovaný autoservis.

Akú veľkú prasklinu je možné opraviť?
Technicky je v podstate možné opraviť prasklinu bez ohľadu na jej veľkosť alebo dĺžku (bežne do 10 cm). Prasklina však nesmie končiť v okraji skla a vstupný otvor (miesto dopadu kameňa - kráter) by nemal byť väčší ako cca 5 mm.

Záleží na veku praskliny a na miere jej znečistenia?
Nezáleží v prípade, že si prasklinu necháte opraviť v autoservise, v ktorom používajú výhradne profesionálnu technológiu.

Čo sú teda tie čierne škvrny vo vnútri praskliny?
Tmavé sfarbenie (lepšie viditeľné pri podložení praskliny bielym papierom) je výsledkom prieniku vzduchu do dutiny praskliny. Keď sa vzduch dostane medzi prvú vrstvu skla a fóliu, spôsobí optický efekt, ktorý je typický čiernym sfarbením.
Kvalitnou opravou praskliny sa vzduch na 100% odsaje a nahradí sa špeciálnou látkou, ktorá má index lomu svetla rovnaký ako sklo.
Po nekvalitnej oprave sa už po krátkej dobe "vymrví" plniaci materiál a zanechá po sebe nepríjemný kráter. V horšom prípade zostanú v praskline aj čierne optické stopy, ktoré sú dôkazom neúplného odsatia vzduchu. V takom prípade sa môže prasklina dokonca ďalej zväčšovať.

oprava za 30 minut

Jednoduchosť opravy autoskla s našim profesionálnym náradím robí veľký dojem. Oprava praskliny je hotová len za 30 minút efektívneho pracovného času! Pre lepšiu predstavu o tom, ako taká oprava autoskla prebieha, ponúkame špeciálne video v sekcii "služby".

Poistenie skla